ولى اگر بر فرض موردى پیدا شد كه سحرى در كار بود، راه هایى براى بطلان آن وجود دارد:

1- استعاذه به خداوند و خواندن سوره هاى فلق و ناس.
2- خواندن و نوشتن آیات 75 تا 82 سوره یونس.
3- قرائت آیات 54 تا 56 سوره اعراف
4- دعا و تضرع به درگاه خداوند.
5- درخواست دعا از اولیاى واقعى خداوند.
6- صدقه دادن
7- مرحوم علامه طباطبایی (ره) هم در تفسیر المیزان جلد 20 صفحه 682 می فرمایند: «توکل بر خداوند و پناه بردن بر او و خواندن معوذتین (دو سوره آخر قرآن – ناس و فلق) هر آثار سوئی از این نوع را برطرف می کند.»